Kosten en verzekering

​​​Gaat u binnenkort naar het Westfriesgasthuis? Of bent u al patiënt? Hier vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg.

​Wilt u weten wat uw verzekeraar betaalt en wat u zelf betaalt? Volg de stappen in het onderstaande overzicht. 

Valt uw behandeling onder de basisverzekering?
Lees verder bij 1


nee

Een aanvullende verzekering vergoedt mogelijk (een deel van) de kosten.
Lees verder bij 2
            ja
Is sprake van spoedeisende zorg?
Lees verder bij 3
 

  ja
Spoedeisende zorg wordt door elke zorgverzekering bij elk ziekenhuis vergoed. Ga in geval van niet levensbedreigende zorg naar uw huisarts of huisartsenpost.
            nee
Heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts of een specialist?
Lees verder bij 4
neeZonder verwijzing betaalt u mogelijk zelf voor de behandeling, of wordt u niet behandeld voordat u een verwijzing heeft. Informeer bij uw verzekering.
             ja
Is deze behandeling door uw verzekering gecontracteerd bij het Westfriesgasthuis?
Let extra op bij goedkope verzekeringen!
Lees verder bij 5

nee
U betaalt een deel van de kosten zelf.
Lees verder bij 6
             ja
Heeft u een verzekering met een verhoogd eigen risico afgesloten?
nee
U betaalt per kalenderjaar in 2018 zelf de eerste 385 euro aan zorg die onder de basisverzekering valt. Dat is het verplichte eigen risico.
Lees verder bij 7
             ja
Afhankelijk van uw verzekering betaalt u het eerste deel van de zorg die onder de basisverzekering valt.
In 2018 is het eigen risico minimaal 385 euro en maximaal 885 euro.

1 Welke behandelingen en onderzoeken worden vergoed?
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Maar niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Of uw zorgverzekering uw behandeling wel of niet vergoedt, is afhankelijk van uw verzekering, of een machtiging voor de behandeling nodig is, en of er een medische noodzaak voor uw behandeling is. Het basispakket van uw zorgverzekering vergoedt veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. De meeste ziekenhuiszorg valt ​ ​onder de basisverzekering. Om zeker te weten of uw behandeling onder de basisverzekering valt kunt u uw verzekeringspolis raadplegen, óf op de website van uw verzekering kijken, óf deze vraag voorleggen aan uw verzekering. Zorg zonder een medische noodzaak, bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. In sommige gevallen wordt dit vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Als u helemaal niet verzekerd bent, ondanks de wettelijke verplichting, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten. Uw vragen over uw vergoeding kunt u stellen via watbetaalik@westfriesgasthuis.nl.

 
2 Aanvullende verzekering

Heeft u zorg nodig die niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kan het zijn dat deze uw zorg vergoedt, maar meestal valt er weinig ziekenhuiszorg onder aanvullende verzekeringen. Dit kan bijvoorbeeld wel het geval zijn voor een sterilisatie.

3 Is sprake van spoedeisende zorg?
Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende Hulp en Verloskunde is altijd verzekerde zorg, zelfs als uw verzekering voor alle overige zorg geen contract met uw ziekenhuis heeft afgesloten. De kosten komen wel ten laste van uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en daarvoor hoeft u geen eigen risico te betalen. De huisartsenpost is 's avonds, in het weekend en op feestdagen geopend, juist op die tijden dat u niet bij uw eigen huisarts terecht kunt. Als het nodig is, verwijst uw huisarts u naar het ziekenhuis.

4 Heeft u een geldige verwijzing? 
Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt die mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks verstuurd. Vraag in dat geval of het ziekenhuis de brief heeft gekregen. Een verwijzing is maximaal één jaar geldig. Dat wil zeggen dat u binnen deze termijn een afspraak gemaakt moet hebben. Als deze termijn is verlopen heeft u een nieuwe verwijsbrief nodig. In geval van spoedeisende hulp is een verwijzing niet nodig.

5 Is uw behandeling door uw verzekering gecontracteerd?
Als uw verzekering voor uw behandeling geen contract heeft met het Westfriesgasthuis, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Bij elke verzekering kan het voorkomen dat voor bepaalde behandelingen geen contract is afgesloten met een ziekenhuis. Wanneer u een zeer goedkope verzekering heeft afgesloten, kunt u meestal voor uw zorg bij maar een klein aantal ziekenhuizen terecht. Uw verzekering heeft gunstige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen, waardoor u een lagere premie betaalt. Spoedeisende zorg wordt door elke verzekering bij elk ziekenhuis vergoed. Uw vragen over uw verzekering kunt u stellen via watbetaalik@westfriesgasthuis.nl.

6 Geen contract met het Westfriesgasthuis
Wanneer u besluit om voor uw behandeling naar een ziekenhuis te gaan waarmee uw verzekering geen contract heeft, zal het ziekenhuis de zogenaamde 'passantenprijs' in rekening brengen aan u als patiënt of aan de zorgverzekering. Ondanks dat er geen contract is, is uw verzekering wettelijk verplicht om toch een deel van deze kosten te vergoeden. Bij goedkope verzekeringen is het deel dat u zelf moet betalen vaak groter. De 'passantenprijzen' vindt u hiernaast, maar wij adviseren u om contact met het ziekenhuis op te nemen voor meer informatie hierover: bel 0229-208102 of mail naar watbetaalik@westfriesgasthuis.nl.    

7 Eigen risico: standaard of verhoogd
Zorgverzekeringen vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Maar u betaalt altijd een eigen risico. Het eigen risico wordt door de zorgverzekering verrekend met de medische kosten die u maakt. Hoe hoog uw eigen risico is hangt af van uw verzekering. Het minimale bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar is in 2018 385 euro per jaar. Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). In dat geval betaalt u als eigen risico zelf maximaal een bedrag tussen 385 en 885 euro. Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis.

Let op!
Soms loopt een behandeling door in het nieuwe kalenderjaar. Wijzigt u op 1 januari uw eigen risico of uw zorgpolis, of verandert u van zorgverzekeraar, dan gelden toch de regels en bedragen zoals die bij de start van uw zorgvraag waren. Bent u vorig jaar voor dezelfde vraag in het ziekenhuis geweest en bent u van verzekering veranderd? Neemt u dan contact op met het Westfriesgasthuis om te horen of uw zorg onder de verzekering van vorig jaar of dit jaar valt: bel 0229-208102 of mail naar watbetaalik@westfriesgasthuis.nl.

 Vragen?

Stuur ons een e-mail via watbetaalik@westfriesgasthuis.nl

 Gaat u binnenkort naar het WFG?

U kunt in uw polisvoorwaarden nalezen of de kosten van uw behandeling worden vergoed. Of kijkt u eens op de website van uw zorgverzekering of die een contract met het Westfriesgasthuis heeft afgesloten.

Bekijk alle zorgverzekeraars in Nederland op een rijtje.

 Heeft u een nieuwe zorgverzekeraar?

Het Westfriesgasthuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt. Houd daarom uw persoonlijke gegevens (adres, huisarts, zorgverzekeraar) in het ziekenhuisregistratiesysteem zo actueel mogelijk. Dit voorkomt problemen met de betaling van uw behandeling en zorgt ervoor dat uw huisarts op de hoogte blijft van uw situatie. Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens kunt u doorgeven bij de patiënteninschrijfbalie in onze centrale hal.

Zorgproducten

Een 'zorgproduct' is alle zorg die u in het ziekenhuis heeft gekregen. U vindt de tarieven van 2018 en 2017 hieronder als pdf. Dat zijn de tarieven die u voor behandelingen betaalt als u geen basisverzekering in Nederland heeft afgesloten.
Mobile Menu
Zoeken.