Disclaimer

Het Westfriesgasthuis besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op zijn websites en social media kanalen. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie optreden. Aan publicaties of informatie op deze website of aan elektronisch verstrekte adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Westfriesgasthuis vooraf is het niet toegestaan beeldmateriaal, nieuws-berichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de websites en social media kanalen van het Westfriesgasthuis op enigerlei wijze te verspreiden. Het Westfriesgasthuis kan geen garantie geven dat de informatie volledig is of blijft, noch aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie.

Voor gerichte advisering raden wij u naar uw huisarts te gaan voor een verwijsbrief om daarna een afspraak te kunnen maken voor het poliklinische spreekuur van de medisch specialist.

Wij verwijzen op deze site ook, al dan niet door middel van links, naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. We wijzen iedere aansprakelijkheid ter zake dan ook nadrukkelijk van de hand.

Wilt u onjuistheden op de website aan ons melden? Stuur ons dan een e-mail.

Privacy
Het Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis vinden de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die te herleiden is naar u, zoals bijvoorbeeld uw naam, BSN nummer of gegevens over uw behandeling. We zorgen dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de privacywetgeving worden behandeld. Patiëntgegevens zijn alleen inzichtelijk voor de direct betrokken zorgverleners. Gegevens worden niet met anderen gedeeld als daar geen expliciete toestemming voor is gegeven door de patiënt of een andere wettelijke grondslag.
 
Binnen het ziekenhuis is een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De functionaris houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en hoe we in het ziekenhuis omgaan met persoonsgegevens. De FG toetst of we aan de privacywet voldoen. Ook adviseert de FG het ziekenhuis over de privacywetgeving.

Heeft u specifieke vragen over privacy? Dan kunt u die stellen aan onze functionaris gegevensbescherming Barbara Gerretsen via privacy@westfriesgasthuis.nl of 0229 208 972.
Voor uw rechten als betrokkene zoals inzage, afschrift, wijziging en vernietiging verwijzen wij u naar de pagina’s rechten en plichten, en aanvragen afschrift medisch dossier.

Mobile Menu
Zoeken.